Projekt obytné zóny pro rodinné domy v lokalitě Mýto – Za Sladovnou

Mýto – bytový dům a pozemky pro rodinné domy

Mýtě u Rokycan, v lokalitě Za sladovnou připravila firma IKO stavby s r. o. výstavbu obytného celku pro bydlení. Záměrem bylo vytvořit ucelený, kvalitní obytný komplex. Návrh zástavby vychází z požadavků na území specifikované územním plánem. Objekty budou komponovány s ohledem na místní podmínky.

 

Navržená stavba je umístěna do území mírně se svažujícího k jihu. Navazuje na stávající zástavbu rodinných domů a objekt bývalé sladovny, dnes areál firmy Koloc. Na severní straně bude celá lokalita ochráněna od dálnice protihlukovým valem. Přístup do nové lokality bude zajištěn přes stávající místní komunikaci Vojtěšská.

 

Celá lokalita je věnována rodinnému bydlení a to v několika typech. Jsou zde umístěny hlavně pozemky pro samostatné rodinné domy, ale je zde také možnost vybudovat řadové domy a dvojdomy.

 

V rámci výstavby obytné lokality bude nově vybudována veškerá technická infrastruktura (dešťová a splašková kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody elektřiny, rozvody O2) a komunikace včetně veřejného osvětlení a sadových úprav.

 

Všechny přípojky inženýrských sítí budou dotaženy na hranice pozemků.

Výstavba je rozvržena do 3 etap:

I. etapa - jedná se o prodej pozemků pro výstavbu 21 individuálních rodinných domů.

V současné době je vybudována a zkolaudována veškerá technická infrastruktura a komunikace pro I. etapu.

 

II. etapa - následně po doprodeji pozemků z I. etapy bude vybudována technická infrastruktura a komunikace související s touto 2. etapou. Tím budou připraveny pozemky pro stavbu dalších 23 individuálních rodinných domů.

 

III. etapa - součástí této etapy budou pozemky pro výstavbu dalších individuálních rodinných domů, popř. řadových domů a dvojdomů.

Prodej zasíťovaných pozemků

Prodej pozemků v lokalitě Mýto – Za SladovnouProdej pozemků v lokalitě Mýto – Za SladovnouProdej pozemků v lokalitě Mýto – Za SladovnouProdej pozemků v lokalitě Mýto – Za SladovnouProdej pozemků v lokalitě Mýto – Za SladovnouProdej pozemků v lokalitě Mýto – Za Sladovnou
Prodej pozemků v lokalitě Mýto – Za SladovnouProdej pozemků v lokalitě Mýto – Za SladovnouProdej pozemků v lokalitě Mýto – Za SladovnouProdej pozemků v lokalitě Mýto – Za SladovnouProdej pozemků v lokalitě Mýto – Za SladovnouProdej pozemků v lokalitě Mýto – Za Sladovnou
IKO stavby s.r.o. na Facebooku najdete nás
i na facebooku