Plzeň - Radobyčice - západ

VÝSTAVBA BYTŮ A ŘADOVÝCH DOMŮ

Firma IKO stavby s.r.o. připravila ve spolupráci s firmou INVEST PRODUKT s.r.o. výstavbu lokality pro bydlení RADOBYČICE - ZÁPAD.

 

Navržená obytná lokalita se nachází v městské části Plzeň 3, na severozápadním okraji Radobyčic a ze dvou stran přímo navazuje na zastavěnou část obce. Rozprostírá se u křižovatky silnic III/18032 a místní komunikace Litice - Černice, místo které se v současné době připravuje výstavba okružní křižovatky včetně rekonstrukce přiléhajících komunikací. Napojení lokality bude z Litické ulice.

PLZEŇ - RADOBYČICE - ZÁPAD vizualizace
Plzeň - Radobyčice - západ

V celé lokalitě je navrženo 15 bytových jednotek v individuálních rodinných domech, 25 bytových jednotek v řadových jednobytových domech a 24 bytových jednotek v dvojbytových řadových domech.

 

Samostatné rodinné domy jsou navrženy podél severní a západní hranice území. Zbývající část území je vyplněna zástavbou převážně řadových rodinných domů. Dispozičně lze navržené řadové domy rozdělit do dvou základních typů - jednobytové a dvojbytové. Architektonický návrh vychází z jednoduchého hmotového řešení, navržené objekty mají jednoduché tvary s plochým zastřešením. Jednotlivé typy řadových domů se od sebe dispozičně i vzhledově odlišují.

 

Součástí výstavby celé obytné lokality je vybudování komunikací včetně parkovacích ploch, chodníků a kompletní technické infrastruktury - jednotné kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektrorozvodů VN a NN, veřejného osvětlení, telefonu a sadových úprav. Po dobudování budou veškeré komunikace a technická infrastruktura předány do majetku města Plzeň nebo správcům jednotlivých sítí.

 

Na každý z ŘD typu "B" (tzn. ŘD B01, B02, B03... B12) bude po dokončení hrubé stavby do katastru nemovitostí zapsáno Prohlášení vlastníka domu o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám. Dále pak pro jednotlivé bloky ŘD typu "B" (tzn. pro 8 bytových jednotek v bloku B01-B04, 8 bytových jednotek v bloku B05-B08 a 8 bytových jednotek v bloku B09-B12) bude po kolaudaci založeno Společenství vlastníků jednotek, které bude zajišťovat správu nemovitých věcí (fond oprav, pojištění aj.).

 

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí: dle Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí ve znění zákona č. 254/2016 Sb. je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci (tj. kupující). Upozorňujeme, že věcné osvobození od daně u nových staveb dle § 7 výše uvedeného zákona se nevztahuje na bytové jednotky v řadových rodinných domech typu „B“.

 

Výstavba technické infrastruktury:

zahájena v září 2016

 

Výstavba I. etapy - ŘD B09-B12:

zahájení výstavby - 07/2017

dokončení výstavby - 09/2018

 

Výstavba I. etapy - ŘD A01-A10:

zahájení výstavby - 09/2017

dokončení výstavby - 11/2018

 

Výstavba II. etapy - ŘD A11-A15:

zahájení výstavby - 03/2018

dokončení výstavby - 04/2019

 

Výstavba II. etapy - ŘD B01-B04:

zahájení výstavby - 05/2018

dokončení výstavby - 06/2019

 

Výstavba II. etapy - ŘD B05-B08:

zahájení výstavby - 06/2018

dokončení výstavby - 08/2019

 

Výstavba III. etapy - ŘD A16-A20:

zahájení výstavby - 12/2018

dokončení výstavby - 02/2020

 

Výstavba III. etapy - ŘD A21-A25:

zahájení výstavby - 02/2019

dokončení výstavby - 04/2020

RADOBYČICE - ZÁPADRADOBYČICE - ZÁPADRADOBYČICE - ZÁPADRADOBYČICE - ZÁPADRADOBYČICE - ZÁPAD
RADOBYČICE - ZÁPADRADOBYČICE - ZÁPADRADOBYČICE - ZÁPADRADOBYČICE - ZÁPADRADOBYČICE - ZÁPAD
RADOBYČICE - ZÁPADRADOBYČICE - ZÁPADRADOBYČICE - ZÁPADRADOBYČICE - ZÁPADRADOBYČICE - ZÁPAD
RADOBYČICE - ZÁPADRADOBYČICE - ZÁPAD
IKO stavby s.r.o. na Facebooku najdete nás
i na facebooku