Bytové a nebytové jednotky na prodej v obytné zóně Černice – K Plzenci 3

1. NP

Číslo jednotky Orientace Typ jednotky Výměra jednotky m² Balkon m²/počet Terasa m² Sklepní kóje jednotky m² Celková cena vč. DPH
(vč. sklepní kóje)
Garážová stání vč. DPH
Prodáno A11 VJZ 3+KK 90,40 - 14,6 2,93 - -
Prodáno A12 Z 2+KK 69,80 - 14,9 2,84 - -
Prodáno A13 Z 1+KK 34,40 - 11,8 2,84 - -
Prodáno A14 Z 2+KK 59,40 - 11,6 2,91 - -
Prodáno A15 VSZ 3+KK 89,00 - 14,6 2,45 - -
Neprodáno Neprodáno Rezervováno Rezervováno Prodáno Prodáno

2. NP

Číslo jednotky Orientace Typ jednotky Výměra jednotky m² Balkon m²/počet Terasa m² Sklepní kóje jednotky m² Celková cena vč. DPH
(vč. sklepní kóje)
Garážová stání vč. DPH
Prodáno A21 VJZ 3+KK 90,40 13,9 - 2,45 - -
Prodáno A22 Z 2+KK 69,80 14,3 - 2,45 - -
Prodáno A23 Z 1+KK 34,40 11,3 - 2,49 - -
Prodáno A24 Z 2+KK 59,40 11,1 - 2,91 - -
Prodáno A25 VSZ 3+KK 88,10 13,9 - 2,84 - -
Neprodáno Neprodáno Rezervováno Rezervováno Prodáno Prodáno

3. NP

Číslo jednotky Orientace Typ jednotky Výměra jednotky m² Balkon m²/počet Terasa m² Sklepní kóje jednotky m² Celková cena vč. DPH
(vč. sklepní kóje)
Garážová stání vč. DPH
Prodáno A31 VJZ 3+KK 86,00 13,9 - 2,84 - -
Prodáno A32 Z 2+KK 69,80 14,3 - 2,93 - -
Prodáno A33 Z 3+KK 94,80 22,6 - 3,26 - -
Prodáno A34 VSZ 3+KK 89,80 13,9 - 3,26 - -
Neprodáno Neprodáno Rezervováno Rezervováno Prodáno Prodáno

Bytový dům 4A

Bytový dům 4A

Objekt 4A – Bytový dům

 

Bytový dům 4A tvoří samostatný celek v rámci polyfunkčního domu č. 4 a navazuje na objekt zdravotnického zařízení (z jihu) a objekt 4B pro administrativu a služby (ze severu).

Jedná se čtyřpodlažní bytový dům, kde jsou v 1. PP umístěny 2 garáže, 12 garážových stání a 14 sklepních kójí včetně techn. místnosti. Na úrovni tohoto podlaží je hlavní vstup do bytového domu do prostoru schodiště s výtahovou šachtou.

V 1.–3. NP je umístěno 14 bytových jednotek s dispozičním uspořádáním 1+kk, 2+kk a 3+kk s plochami 34,4–94,0 m2. Součástí bytových jednotek v 1. NP bude kromě vlastní terasy i oplocený pozemek o velikosti 41–51 m2. V ceně bytových jednotek ve 2. a 3. NP jsou balkony. Všechny terasy a balkony jsou orientovány na západ.

 

Ceny bytových jednotek jsou stanoveny včetně platné DPH.

Kupní cena zahrnuje:

- cenu bytové jednotky při zachování standardního vybavení, jehož součástí není pouze dodávka kuchyňské linky, vestavěného nábytku a svítidel v obytných místnostech.

- cenu příslušenství (balkon, terasa, sklepní kóje)

- cenu garážového stání

- cenu spoluvlastnického podílu na pozemku zastavěném bytovým domem a náležejícím k bytovému domu, na společných částech domu a veškerých inženýrských sítích a rozvodech, resp. přípojkách, které budou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek

 

Zahájení výstavby: 10/2012

Dokončení výstavby: 12/2013

Lokalita Černice - K Plzenci 3 nabízí nové bytové i nebytové jednotky

Nově vznikající obytná zóna v Černicích je jedním z nejmodernějších území pro bydlení v Plzni, ale díky části původních "starých" Černic s návsí středověkého původu a s typickými hospodářskými staveními zde určitě budoucí obyvatelé pocítí i sounáležitost s historií tohoto místa.

 

Nová obytná lokalita má v blízkosti vše, co moderní člověk potřebuje. Asi nejvíce možností nabízí blízké nákupní centrum Olympia, v okolí ale nalezneme i lékařskou péči, mateřskou a základní školu, knihovnu, několik vyhlášených černických restaurací, možnosti sportovního vyžití aj.. V Černicích je bezproblémová dostupnost MHD, kterou zajišťují trolejbusové linky č. 10 a 13 a autobusové linky č. 23, 32 a noční N2.

 

Samotný projekt K Plzenci 3 je umístěn na východním okraji Černic. Jedná se o soubor polyfunkčních objektů č. 1, 2, 3, 4 a 5 s bytovými i nebytovými jednotkami. Projektu K Plzenci 3 předcházely projekty K Plzenci 1 a 2, jejichž výsledkem bylo vybudování jak bytových domů, tak i domů rodinných. Celá lokalita K Plzenci se rozkládá na ploše 11.500 m2.

 

I. etapa projektu Černice - K Plzenci 3 - bytový dům 4A (se 14-ti bytovými jednotkami) a komerční objekt 4B - je v současné době již dokončena, domy jsou zkolaudovány a bytové i nebytové jednotky prodány nebo pronajaty. V přízemí objektu 4B je nově otevřena kavárna "café provence". Na objekt 4A navazuje taktéž zkolaudovaný objekt zdravotnického zařízení - lékařského centra, které je v provozu již od 9/2013, a dále ještě navazuje výstavba budovy mateřské školy, jejíž provoz byl zahájen od 9/2014.

 

II. etapa projektu Černice - K Plzenci 3 - polyfunkční objekty č. 2 a č. 3 - jsou již zkolaudovány a probíha prodej bytových i nebytových jednotek. Tyto polyfunkční domy zahrnují celkem 37 bytových jednotek a 9 nebytových jednotek. Součástí objektů jsou i garážová stání umístěná v podzemních částech domů.

 

III. etapa projektu Černice - K Plzenci 3 - polyfunkční objekty č. 1 a č. 5. V současné době probíhá výstavba objektu č. 1, ten se bude skládat jak z obytné části (celkem 15 bytových jednotek), tak i ze 2 nebytových jednotek. Objekt č. 5 bude sloužit pro komerční (administrativní) účely. Oba objekty budou mít garážová stání také umístěná v podzemních částech domů.

IKO stavby s.r.o. na Facebooku najdete nás
i na facebooku