IKO stavby s.r.o. Facebook YouTube

Připravujeme

Újezd - Jih

Újezd - Jih

2. etapa

V návaznosti na probíhající výstavbu 1. etapy připravujeme pokračování výstavby v této lokalitě. Celkem se bude jednat o 242 bytových jednotek v bytových a řadových rodinných domech. Současně bude tato etapa obsahovat i vybudování 6 nebytových jednotek pro zlepšení občanské vybavenosti v této části města. Součástí výstavby bude samozřejmě vybudování kompletní technické a dopravní infrastruktury včetně ploch zeleně a ploch pro sportování.

Rezidence Plzeň

Rezidence Plzeň

Slovanské údolí

Lokalita navazuje na stávající zástavbu Slovanského údolí. Dopravně je napojena z křižovatky ulic Za Humny a Slovanské údolí. Bytové domy o 68 bytových jednotkách jsou umístěny při Vejprnické ulici a využívají svažitosti terénu. Obytné místnosti jsou situovány s výhledem na údolí Vejprnického potoka. 12 řadových domů je situováno při jižní hraně pozemku. Kromě obslužné komunikace bude v rámci výstavby vybudována též kompletní technická infrastruktura.

Obytná lokalita Radobyčice

Obytná lokalita Radobyčice

Jih II.

Území lokality navazuje na stávající zástavbu jihozápadní části Radobyčic. Dopravně bude lokalita napojena z ulice Lánská a z ulice Do Štěnovic, podél které je také navržen zelený pás se stromořadím a chodníkem. V lokalitě vznikne celkem 102 bytových jednotek. Celkem se bude jednat o výstavbu 25 samostatných rodinných domů, 37 řadových rodinných domů 3 typů a dále o 40 bytů v řadových rodinných domech.