IKO stavby s.r.o. Facebook YouTube

Informace o zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů souvisejících s naší činností

1.1 Jste zájemcem o koupi bytu, nebo novostavbu?

1.1.1 Jaké osobní údaje zpracováváme?

Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a státní příslušnost, email, telefonní číslo, v případě uzavření smlouvy číslo občanského průkazu, případně další Vámi dodané údaje nutné k realizaci zakázky.

1.1.2 Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely, a to buď na základě Vašeho souhlasu, nebo bez Vašeho souhlasu, máme-li pro zpracování jiný právní důvod. Níže se dozvíte více o jednotlivých účelech zpracování a právních důvodech tohoto zpracování.

 

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy a našich oprávněných zájmů.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy, nebo na základě našich oprávněných zájmů v případě již uzavřené smlouvy. V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů, máte proti tomuto zpracování právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

 

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě našich oprávněných zájmů

 

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely ochrany našich právních nároků a zabránění vzniku škod. Nedojde-li ke vzniku smluvního vztahu, Vaše osobní údaje smažeme do 30 dnů po zjištění dané skutečnosti.

 

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění právních povinností:

 

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na základě plnění právní povinnosti zpracováváme vaše osobní údaje, a to zejména z důvodu dodržování zákona o účetnictví, který nám ukládá povinnost uchovávat dokumenty. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

 

Zpracování citlivých osobních údajů - Nezpracováváme žádané citlivé údaje.

 

Zpracování na základě Vašeho výslovného souhlasu - na základě Vašeho výslovného souhlasu zpracováváme údaje nutné pro zápis pozemků do katastru nemovitostí, převody elektroměrů, případně vedení vázaných účtů.

 

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto po dobu trvání procesu uzavírání smlouvy. Tento souhlas je dobrovolný, avšak je podmínkou pro uzavření smlouvy. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, nebude však z naší strany dále možné částečně provádět plnění dané smlouvou a dotčené úkony si budete muset zajistit sami.

1.1.3 Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny uvedené osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

 

V případě Vašeho souhlasu rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Jsou jimi společnosti naší skupiny.

 

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli správce. Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete zde:

 • ČEZ a.s., Duhová 1444/2, Praha, IČO: 452 74 649
 • INOGY ENERGIE s.r.o., Limuzská 3135/2, Praha, IČO: 499 03 209
 • Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 143/2, Plzeň, IČO: 252 05 625
 • O2 CZECH REPUBLIC a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, IČO: 601 93 336
 • Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, Praha, IČO: 453 17 054
 • Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha, IČO: 492 40 901
 • Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha, IČO: 452 44 782
 • Českomoravská stavební spořitelna a.s., Vinohradská 3218/169, Praha, IČO:492 41 397
 • Hypotéční banka a.s., Radlická 333/150, Praha, IČO: 135 84 324
 • Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150, Praha, IČO: 000 01 350
 • SENESI, SE, Budějovická 1228, Vodňany, IČO: 248 50 985
 • PP partner koberce s.r.o., Doudlevecká 380/28, Plzeň, IČO: 252 05 404
 • INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o., Částkova 2743/20, Plzeň, IČO: 263 18 644
 • AV ELEKTROCENTRUM s.r.o., Žlutická 1676/23, Plzeň, IČO: 064 11 525
 • Miloš Laibl, K Cihelnám 61/7, Plzeň, IČO: 736 91 160
 • Milan Svoboda, Kozolupy 164, IČO: 453 924 47
 • Pavel Šlauf, Město Touškov - Kůští 27, IČO: 742 68 252
 • GAMELLA Interiéry s.r.o.,Zborovská 18/37, Plzeň, IČO: 280 34 252
 • PilsFree, z. s. , Tachovská 1373/41, Plzeň, IČO: 266 43 260

Společnostmi skupiny IKO jsou:

IKO stavby s.r.o., Vltavínová 1334/3, Plzeň, IČO:291 20 543

Břízová s.r.o., Vltavínová 1334/3, Plzeň, IČO: 279 70 591

1.1.4 Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od Vás tím, že nám je vyplníte na příslušných formulářích a v předsmluvní dokumentaci v rámci modelace, návrhu a uzavření smlouvy.

 

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné evidence, tak Vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

1.1.5 Kdy dochází k automatizovanému rozhodování?

Vaše osobní údaje nejsou součástí automatizovaného, ani semi-automatizovaného rozhodování.

1.1.6 Jaká máte práva při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží řada práv. Co je obsahem jednotlivých práv a jak je lze uplatnit, se můžete dozvědět v sekci „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“

1.2 Jste zájemcem o ubytování v penzionu Havelka?

Pokud projevíte zájem o ubytování v penzionu Havelka, zpracováváme Vaše osobní údaje jako údaje o zájemce o ubytování.

1.2.1 Jaké osobní údaje zpracováváme?

Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a státní příslušnost, email, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, nebo jiného dokladu, který nám poskytnete.

1.2.2 Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci hosta a údaje sloužící pro kontakt hosta. Údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu, z důvodu našeho oprávněného zájmu a jiné právní důvody. Níže se dozvíte více o jednotlivých účelech zpracování a právních důvodech tohoto zpracování.

 

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy a našich oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy, nebo na základě našich oprávněných zájmů v případě již uzavřené smlouvy. V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů, máte proti tomuto zpracování právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

 

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě našich oprávněných zájmů.

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely ochrany našich právních nároků a zabránění vzniku škod. Nedojde-li ke vzniku smluvního vztahu, Vaše osobní údaje smažeme do 30 dnů po zjištění dané skutečnosti.

 

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění právních povinností:

 

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na základě plnění právní povinnosti zpracováváme vaše osobní údaje, a to zejména z důvodu dodržování zákona o účetnictví, zákona o pobytu cizinců, zákona o evidenci obyvatel a zákona o místních poplatcích

 

Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

 

Zpracování citlivých osobních údajů - Nezpracováváme žádané citlivé údaje.

1.2.3 Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny uvedené osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí straně.

1.2.4 Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme od Vás při rezervaci či po příjezdu do penzionu, nebo přes internetové služby (e-mail, sociální sítě, registrace na www stránkách).

1.2.5 Kdy dochází k automatizovanému rozhodování?

Vaše osobní údaje nejsou součástí automatizovaného, ani semi - automatizovaného rozhodování.

1.2.6 Jaká máte práva při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží řada práv. Co je obsahem jednotlivých práv a jak je lze uplatnit, se můžete dozvědět v sekci „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“

1.3 Jste zájemce o pracovní místo

Pokud projevíte zájem pracovat pro naši společnost, zpracováváme Vaše údaje jako údaje uchazeče o zaměstnání. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme proto, abychom mohli provést náborový proces a hodnotit jednotlivé uchazeče. Vaše údaje ale také zpracováváme pro to, abychom mohli hájit naše právní nároky v různých řízeních a zamezili škodám, které nám v souvislosti s nimi mohou vzniknout. S Vaším souhlasem si Vaše osobní údaje ponecháme pro případ, že bychom Vás v budoucnu chtěli kontaktovat, a údaje můžeme předat také společnostem v rámci naší skupiny.

1.3.1 Jaké osobní údaje zpracováváme?

Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a státní příslušnost, email, telefonní číslo, dále pak údaje související s výkonem práce – informace o vzdělání, absolvovaných školeních a certifikátech.

1.3.2 Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci náborového procesu zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu. Osobní údaje přitom zpracováváme na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy, na základě našich oprávněných zájmů a případně i na základě Vašeho souhlasu.

 

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy a našich oprávněných zájmů.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy, nebo na základě našich oprávněných zájmů. V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů, máte proti tomuto zpracování právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

1.3.3 Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny uvedené osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

 

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s výkonem práce proto, abychom Vás my nebo společnosti skupiny mohli případně oslovit s jinou relevantní pracovní nabídkou.

 

Společnostmi skupiny jsou:

 

IKO stavby s.r.o., Vltavínová 1334/3, Plzeň, IČO:291 20 543

INVESTPRODUKT s.r.o., Vltavínová 1334/3, Plzeň, IČO: 252 06 770

Břízová s.r.o., Vltavínová 1334/3, Plzeň, IČO: 279 70 591

1.3.4 Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Informace získáváme od Vás při pohovoru, nebo z dodaných podkladů

 

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné evidence, tak Vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

1.3.5 Kdy dochází k automatizovanému rozhodování?

Vaše osobní údaje nejsou součástí automatizovaného, ani semi-automatizovaného rozhodování.

1.3.6 Jaká máte práva při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží řada práv. Co je obsahem jednotlivých práv a jak je lze uplatnit, se můžete dozvědět v sekci „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?“

2 Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva.

2.1 Právo odvolat souhlas

Každý souhlas, který nám udělíte, můžete odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování údajů osobních údajů do okamžiku odvolání.

2.2 Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

2.3 Právo na opravu

V případě zjištění neplatných, nebo nepravdivých údajů máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, nebo doplnili.

2.4 Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali.

2.5 Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování.

2.6 Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám poskytl a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

2.7 Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

2.8 Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3 Jak uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obracet na odpovědnou osobu, jíž je Jiří Mareš. Odpovědnou osobu lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

 

E-mailem na: jiri.mares-ZAVINOVADLO:ikoplzen.cz

Písemně na adrese: IKO stavby s.r.o. Vltavínová 1334/3, 326 00 Plzeň

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

4 Prohlášení

Veškeré OÚ jsou svědomitě chráněny. Zaměstnanci, kteří s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti. Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že při zpracování došlo ze naší strany k porušení Vašich práv, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz. § 21 zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a (EU) 2016/679 – GDPR).